Nu införs servicedagar varannan vecka på stadens gator

Nu införs servicedagar varannan vecka på stadens gator. Det gör tätare städning och vinterunderhåll möjligt. Det blir också enklare att hitta annan parkering då de nya servicetiderna är uppdelade i kortare pass om 3-4 timmar och inte gäller på alla gator samtidigt i ett område. Omskyltningen är nu till största del klar. I samband med övergången till de nya servicedagarna kan städpass utebli. Inom kort kommer städningen av gatorna att utföras i full skala, det vill säga varje gång det är servicedag.

Det nya systemet för servicedagar

Med det nya systemet för servicedagar blir det enklare att hitta parkering i samma område än tidigare samtidigt som skötseln av stadens gator kan utökas. Staden får nu servicepass på 3-4 timmar istället för upp till 8 timmar som tidigare. För att begränsa störningar för solnaborna utförs inte service på gatan efter klockan 22, förutom vid halkbekämpning och snöröjning.

- Med servicedag varannan vecka kan vi både få ett rent och tryggt Solna samtidigt som goda parkeringsförutsättningar säkras. Med det nya systemet för servicedagar blir det ett jämnare utbud av parkeringsplatser i staden, säger stadsmiljöchef Andreas Evestedt.

Fyra möjliga servicepass

Det nya systemet innebär att servicedagarna, som idag till större delen består av åtta timmar en vardag per månad, istället blir tre till fyra timmar långa jämn eller ojämn vecka. Det finns fyra möjliga pass under servicedagen, klockan 7-10, 10-14, 14-18 eller 18-22. Således kan ett servicepass vara t.ex. tisdag kl.10-14, torsdag kl.18-22 och fredag kl.7-10 fördelat mellan olika gator och delar av gator inom ett område. De nya tilläggstavlorna om servicedag kommer att få ett enhetligt utseende vilket är en del i utvecklingsarbetet att det ska vara tydlig och lika information för alla som parkerar i Solna stad.

Enklare att hitta parkering

De nya servicepassen, som infaller varannan vecka, medger en flexiblare parkeringsmöjlighet. Detta tack vare att servicetiderna är uppdelade under kortare pass och även uppdelade på olika tider på omkringliggande gator. Så få närliggande parkeringar som möjligt har samma servicetid samtidigt. Passen förläggs under tider då parkeringsbehovet uppskattas vara lågt.

Genomförande och information

Arbetet med att byta ut ca 1000 tilläggstavlor påbörjas i januari 2017 och beräknas vara klart till sommaren 2017. Var uppmärksam på de nya skyltarna sätts upp. Om en bil står felparkerad vid första servicetillfället utfärdar inte parkeringsentreprenören en parkeringsanmärkning utan istället ett informationsblad om förändringen. En utvärdering av det nya systemet för servicedagar görs under 2017.

Staden kommunicerar det förändrade systemet för servicedagar via denna webbplats, i sociala medier, via annonsering på Facebook, upprepad annonsering i lokaltidningarna och via stadens egen tidning Solnanytt.

Varför förändras systemet?

När bilar står i vägen för städning eller bortforsling av snö från gatan har det tidigare behövt gå ytterligare en hel månad innan en ny chans till åtgärd har funnits. Det skapar både problem med framkomlighet och gör det svårt att hålla staden ren. Bara under april 2016 i samband med sandupptagningen behövde omkring 400 bilar bogseras bort för att kunna få undan sanden från stadens gator.

Dagens system, när servicedagar infaller endast en gång i månaden, gör också att större åtgärder tar längre tid än nödvändigt att genomföra. Utvärderingen av det tidigare systemet för servicedagar visar också på att många närliggande gator har samma servicedag vilket skapar tillfälliga underskott av tillgänglig parkering i området. Det tidigare systemet har också upplevts som svårtolkat på grund av hur servicedagarna uttrycks (ex. 2:a torsdagen i månaden, 1:a tisdagen i månaden, etc.). Det leder till oavsiktliga felparkeringar vilket i sin tur orsakar problem för underhållsarbete av stadens gator.

Parkeringsförbud vid servicedag - observera skyltningen

Olika områden/gator har olika servicedagar. Oavsett om det är en röd dag, helgdag, dag före helgdag så är det parkeringsförbud den aktuella dagen. I det här fallet (se bilden nedan) Tisdagar udda veckor mellan 14:00-18:00.


Dela:

Vad är en servicedag?

Servicedagar finns för att staden enkelt ska kunna underhålla gatorna. Det kan till exempel vara att rensa brunnar, byta belysning, städa, snöröja och liknande. Under servicedagarna är det parkeringsförbud på respektive gata. Skylt på platsen anger när det är servicedag. För att kunna planera och utföra alla arbeten råder parkeringsförbud under de tider som framgår av skyltningen på gatan.