Nu byts stadens busskurer ut

Nu rustar vi upp stadsmiljön i Solna. Med undantag för busstorget i Solna centrum och Karolinska sjukhuset, så kommer samtliga busskurer i Solna att bytas ut under 2019. Arbetet sker i olika etapper och väntas pågå till slutet av november.

Arbetet med att byta ut samtliga busskurer kommer att ske i olika etapper. Med start den 1 april 2019 kommer alla busskurer söder om Frösundaleden och Tritonvägen att börja bytas ut. Under arbetets gång kan busshållplatser dras in eller flyttas. Arbetet söder om Tritonvägen beräknas pågå till mitten av juni. När arbetet påbörjas i övriga Solna är i dagsläget oklart, men mer information kommer att publiceras här på solna.se.

Varför byts busskurerna ut?

Många av busskurerna är slitna och i behov av att rustas upp. Därtill så har Stadens befintliga avtal med den entreprenör som tillhandahåller busskurerna utgått och ett nytt avtal har upprättats.

SL ansvarar för att leda om resenärer, hitta alternativa hållplatser och informera resenärer om inställda hållplatser. Mer information om hur du som bussresenär ska ta dig fram finns på SL:s webbplats.

Dela: