Nu monteras nya busskurer

Nu rustar vi upp stadsmiljön i Solna. Med undantag för busstorget i Solna centrum och Karolinska sjukhuset, så kommer samtliga busskurer i Solna att bytas ut under 2019. Arbetet sker i olika etapper och väntas pågå till slutet av november. Den 3 juni påbörjas arbetet med att montera upp de nya busskurerna.

Arbetet med att byta ut samtliga busskurer kommer att ske i olika etapper. Med start den 1 april 2019 kommer alla busskurer söder om Frösundaleden och Tritonvägen att börja bytas ut. Under arbetets gång kan busshållplatser dras in eller flyttas. Arbetet söder om Frösundaleden beräknas pågå till mitten av juni. Arbetet med att ersätta busskurer i övriga Solna startar den 3 juni och slutdatum är oklart i nuläget.

Nya busskurer monteras

Nya busskurer kommer att börja monteras på de platser där de gamla tagits bort den 3 juni. Detta arbete väntas pågå till och med midsommar. Det innebär att området söder om Frösundaleden och Tritonvägen blir helt färdigställt.

Varför byts busskurerna ut?

Många av busskurerna är slitna och i behov av att rustas upp. Därtill så har Stadens befintliga avtal med den entreprenör som tillhandahåller busskurerna utgått och ett nytt avtal har upprättats.

SL ansvarar för att leda om resenärer, hitta alternativa hållplatser och informera resenärer om hållplatser som påverkas av arbetet. Mer information om hur du som bussresenär ska ta dig fram finns på SL:s webbplats.

Dela: