Närmare 200 nya bostäder i Bergshamra

Fastigheten Skogskarlen i Bergshamra ska förvandlas till närmare 200 bostäder, varav en betydande del planeras bli bostäder för seniorer. Det är fastighetens ägare, i samarbete med Solna stad, som vill utveckla det natursköna området vid Brunnsvikens strand – från kontor till hundratals nya, attraktiva bostäder.

Vid Brunnsvikens strand i Bergshamra ligger fastigheten Skogskarlen 3, där bebyggelsen idag inrymmer kontor. Genom en förändrad användning från kontor till bostäder, påbyggnad med en våning på befintlig byggnad samtidigt som ett eller flera nya bostadshus byggs kan närmare 200 lägenheter ersätta dagens kontor. Av dessa ska hälften, det vill säga närmare 100 lägenheter, reserveras för så kallade seniorboenden.

Det är miljö- och byggnadsförvaltningen som, efter beslut den 16 januari 2019, ges i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan för området.

Dela: