Kolonnvägen blir stadsgata med nya bostäder, hotell och förskola

Kommunfullmäktige i Solna stad har antagit detaljplanen kvarteret Ballongberget, med 300 nya bostäder, förskola, hotell och arbetsplatser. Samtidigt utvecklas Kolonnvägen till stadsgata och Frösunda förbinds med Arenastaden när gång- och cykelstråk förbättras med ny anslutning till Målbron.

Kommunfullmäktige har beslutat om detaljplanen för utveckling av Ballongberget i Frösunda längs Kolonnvägen. Tre nya kvarter ger upp till 300 nya lägenheter, men även nya arbetsplatser, hotell, förskola och LSS-lägenheter. Kolonnvägen utvecklas därmed till en stadsgata, samtidigt som byggnationen ger ett bullerskydd till övriga delar av Ballongberget.

– Utvecklingen av Kolonnvägen till stadsgata och tillskottet på 300 nya bostäder, förskola, arbetsplatser och hotell till Ballongberget är ett naturligt led i Solna stads vision om en levande, trygg och hållbar stad, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Förbinder Frösunda med Arenastaden

Detaljplanen innehåller även förbättrade stråk för cykel och gång, med en bro som förbinder Ballongberget med Målbron. Därmed får Frösunda en ny förbindelse till Arenastaden och Solna station.

Detaljplanen antagen i kommunfullmäktige

Detaljplanen ställdes ut på granskning under sommaren 2017. Kommunfullmäktige antog detaljplanen för kvarteret Ballongberget den 17 juni 2019.

Dela: