Fem nya kvarter i populära Järvastaden

I populära Järvastaden planeras det för fem nya kvarter med alltifrån bostäder, verksamheter i bottenvåning, en större förskola samt en park i anslutning. Totalt beräknas kvarteret Linnean rymma mellan 800-900 lägenheter, och Järvastaden i sin helhet när den är fullt utbyggd kommer vara hem åt ca 12 000 personer.


Bilder: t.v. White arkitekter, ö.h. White arkitekter, n.h. White arkitekter / Tegmark

Fem nya kvarter med omkring 800-900 lägenheter, en stor förskola i två våningar samt en park i anslutning. Det är huvuddragen i planförslaget för kvarteret Linnean i Järvastaden. Förslaget ska nu ut på granskning, sista stadiet innan detaljplanen står klar.

Planområdet gränsar till kvarteret Pyrolan samt korsningen med Fridensborgsvägen och Raoul Wallenbergskolan. Öster om de nya kvarteren ligger kvarteren Grankällan, där 150 nya bostäder i form av radhus och kedjehus håller på att byggas.

Läs gärna mer om projektet Linnean här.

Dela: