Flertalet lekplatser rustade under 2018

Som en del i en pågående satsning har under året fem av stadens lekplatser rustats. Det rör sig om alltifrån ny och härlig lekutrustning till nya underlag, samtidigt som bänkar och papperskorgar fräschats upp. Lagom till höstlovet är vårt tips att testa de nyrustade lekplatserna och uppleva skillnaden på plats! Det rör sig om Västra skogen och Stenbacka lekplats i Huvudsta, Carl Thunbergs lekplats i Hagalund, Granlidens lekplats i Råsunda och Harens lekplats i Bergshamra.


Ny och fin sandlåda vid Granlidens lekplats.

För 2018 har en utökad satsning om 5 mnkr gjorts för att rusta och göra stadens populära lekplatser än lekvänligare. Det är en fortsättning på föregående års inriktning, då Augustendals och Vasalunds lekplatser påbörjade sina upprustningar.

- Stadens lekplatser ska vara roliga, stimulerande och trygga. Jag välkomnar alla solnabarn att ge sig ut, leka och ha kul på de nygamla lekplatserna, säger Magnus Persson, ordförande i tekniska nämnden.


Lekborg vid Harens lekplats.

Lekplatser är en viktig del i stadens utbud, och att de kontinuerligt rustas för de minsta solnabornas lek och nöje är därför prioriterat. Se gärna solna.se/lekplatser för info om stadens samtliga lekplatser – som alla lämpar sig för höstlovsupptåg!

Dela: