Eldning avrådes

Just nu är det stor risk för gräsbränder i skog och mark. Räddningstjänsterna i Stockholm län avråder därför från eldning i hela länet. Eldning avråds även under Valborgsmässoafton och fram till dess att räddningstjänsterna bedömer brandrisken som mindre. Om du tänker elda trots avrådan bör du vara mycket försiktig och förbereda dig väl.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Dela: