Bullrande arbeten vid bygget av ny simhall

Under cirka tio veckor kommer arbetet med att lägga grunden för den nya simhallen i Ritorp, Frösunda att gå in i en intensiv period, med bullrande arbeten dagtid både vardag och helg.

Med start helgen den 19-20 oktober går arbetet med den nya simhallen i Ritorp, Frösunda in i en intensiv period. Under cirka tio veckor framöver kommer bland annat pålning, schaktning och betongarbeten att utföras. Det kan innebära att boende i det direkta närområdet kan uppleva mer buller från arbetsplatsområdet under dagtid.

Arbetet kommer att utföras måndagar till fredagar från klockan 07.00 till 19.00 samt på lördagar och söndagar mellan klockan 08.00 och 19.00

Vilken typ av buller och hur mycket omgivningen påverkas kan variera under perioden beroende på vilket arbete som behöver utföras. Efter de tio veckorna med extra bullrande arbeten, fortsätter det ordinarie arbetet med mark och grundläggning fram till hösten 2020.

Dela: