350 nya bostäder och förskola utvecklar Solna Business Park

Byggnadsnämnden påbörjar nu detaljplanearbetet för två kvarter i Solna Business Park, med ett tillskott av 350 nya bostäder och förskola. Projektet ger samtidigt ett bidrag till stadens medfinansiering av Mälarbanans utbyggnad.

Nu påbörjar byggnadsnämnden detaljplanearbetet för kvarteren Yrket och Fräsaren i den sydöstra delen av Solna Business Park. Det innebär ett tillskott av bostäder och levande stadsgator i ett område som idag domineras av arbetsplatser.

En mer levande stadsdel

Utvecklingen av området ligger i linje med stadens ambition att utveckla Solna Business Park till en levande stadsdel med en kombination av bostäder och arbetsplatser, där butiker, restauranger och service i gatuplan bidrar till en mer stadsmässig utformning. Detaljplanen omfattar 350 nya bostäder, en ny förskola med sex avdelningar och tio LSS-lägenheter och sociala lägenheter. Minst 25 procent av lägenheterna kommer att vara större lägenheter med minst fyra rum och kök, för till exempel flerbarnsfamiljer. Detaljplanen omfattar även ny bebyggelse med lokaler och arbetsplatser.

Bidrar till medfinansiering av Mälarbanans utbyggnad

Projektet ger även ett bidrag till Solna stads medfinansiering av Mälarbanans utbyggnad, som kommer att förstärka de redan goda förbindelserna till stadsdelen.

Dela: