230 nya bostäder i Bagartorp

Nu påbörjas nästa steg i utvecklingen av Bagartorps centrum, med cirka 230 nya lägenheter och en upprustning av entrétorget mellan centrum och pendeltågsstationen. Detaljplanen ska nu ut på granskning.

Bagartorp är ett av stadens prioriterade utvecklingsområden och ska bli en mer sammanhållen och levande stadsdel. Planer finns på cirka 230 nya bostäder – såväl hyreslägenheter som bostadsrätter. De nya bostadshusen varierar i höjd från sju till sjutton våningar, med lokaler för handel och service i gatuplan.

Upprustning av entrétorget

Samtidigt ska entrétorget mellan centrum och Ulriksdals pendeltågsstation rustas upp. Den existerande gångtunneln ersätts med en tryggare, mer tillgänglig lösning med övergångsställe över gatan. Pendeltågsstationen och Bagartorps centrum utgör en allt viktigare målpunkt och sammanbindande länk med Järvastaden och Nya Ulriksdal.

Det här innebär detaljplanen

  • Två befintliga byggnader rivs och en markparkering används för att bygga cirka 230 nya lägenheter.
  • De nya bostäderna byggs i tre hus på 7, 9 respektive 17 våningar.
  • De nya bostäderna kommer att vara både hyreslägenheter och bostadsrätter
  • I gatuplan planeras lokaler för handel och service, för att bidra till en mer levande stadskänsla
  • Gångtunneln under Bagartorpsringen tas bort och ersätts med ett övergångsställe över gatan
  • Centrumytan vid pendeltågsstationen kommer att göras om och rustas upp

Beslut om granskning fattades på byggnadsnämndens sammanträde den 16 januari 2019.

Dela: