Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Kolonnvägen blir stadsgata med nya bostäder, hotell och förskola

18 juni 2019

Kommunfullmäktige i Solna stad har antagit detaljplanen kvarteret Ballongberget, med 300 nya bostäder, förskola, hotell och arbetsplatser. Samtidigt utvecklas Kolonnvägen till stadsgata och Frösunda förbinds med Arenastaden när gång- och cykelstråk förbättras med ny anslutning till Målbron.

Solna Business Park utvecklas med nya bostadskvarter

18 juni 2019

Ett stadsmässigt område med en kombination av bostäder och arbetsplatser, med utbyggd kollektivtrafik och trygga stråk för cykel och gång – det är ambitionen med principöverenskommelsen mellan Solna stad och Fabege som beslutades i kommunstyrelsen den 17 juni 2019.

Nu införs digital betalning av boendeparkering i Solna

14 juni 2019

Med start lördagen den 15 juni 2019 är det möjligt att betala för boendeparkering via telefonen. Månads- och säsongsmärken, som tidigare endast gått att köpa hos återförsäljare, samt dygnsparkering finns nu ett par knapptryck bort i de parkeringsappar staden har samarbete med.

Nu monteras nya busskurer

29 maj 2019

Nu rustar vi upp stadsmiljön i Solna. Med undantag för busstorget i Solna centrum och Karolinska sjukhuset, så kommer samtliga busskurer i Solna att bytas ut under 2019. Arbetet sker i olika etapper och väntas pågå till slutet av november. Den 3 juni påbörjas arbetet med att montera upp de nya busskurerna.

Förändrade parkeringsförutsättningar för ett växande Solna

28 maj 2019

Kommunstyrelsen och tekniska nämnden har slutfört arbetet med genomlysningen av parkeringssystemet i Solna. Ett antal åtgärder har beslutats för att säkerställa tillgänglighet och framkomlighet på stadens gator.

Principöverenskommelse för ny sporthall och hållbara transporter

20 maj 2019

En principöverenskommelse som beslutades i kommunstyrelsen den 13 maj innebär dels en ny sporthall i anslutning till Råstaparkhallen, dels en samlastningscentral som minskar klimatpåverkan med omlastning till elfordon och 70 procent färre lastbilar till Arenastaden.

Filtrera nyheter