Stomnätspunkter

Solna stad har ett heltäckande stomnät i plan och höjd.
Stomnätet ägs, förvaltas och ajourförs av Solna stad.

De 1320 polygonpunkterna på mark används för fastighetsbildning, kartframställning och inmätningar. Mätningar utförs även med GNSS-mottagare (Global Navigation Satellite System) som gör positionsbestämningar mot GPS- och GLONASS-satelliter.

Polygonpunkterna finns samlade på en stomnätskarta, och till varje punkt finns en punktskiss samt en koordinatförteckning. Skissen används för att underlätta sökandet av punkten, vid exempelvis lövtäcke, snötäcke eller markpåfyllning.

Stomnätet finns i Solnakartan

Beställningsblankett (PDF-dokument, 574 kB)

Koordinatsystem i plan

Solna stad använder sedan år 2010 det plana systemet SWEREF 99 1800.

SWEREF 99 1800 är en lokal projektion till det nationella geodetiska referenssystemet SWEREF 99, med medelmeridian på 18.00 grader ost om Greenwichmeridianen.

Koordinatsystem i höjd

Den 4 februari 2013 lämnade staden höjdsystemet RH00 och gick över till RH2000, som är en större höjdmodell där triangelnätet utvecklats i samarbete med de nordiska länderna. Utgångspunkt för detta höjdsystem finns i Holländska "Noormal Amsterdam Peil".

Nivåskillnaden mellan RH00 och RH2000 blir +52 centimeter.

Exempel: Nuvarande fix med höjd +10.00m i RH00 får den nya höjden +10.52m i RH2000.

Viktigt! Kontrollera alltid att referenssystem överensstämmer i plan och höjd mellan levererade koordinater och ditt projekt.

Vid frågor om detta kontakta gärna oss på Kart- och mätavdelningen.

Dela: