Historiska kartor

Genom att studera gamla kartor kan man få en bild av hur Solna har sett ut tidigare och hur samhället har utvecklats sedan mitten av 1800-talet.

Stadsplan för Råsunda municipalsamhälle 1934

Här är några exempel på äldre kartor som återspeglar delar av Solnas historia. Kartorna visar utvecklingen från jordbruksbygd till dagens moderna samhälle.

Dela: