Flygbilder

Bilder tagna från luften finns i form av snedbilder och ortofoton. De är ett utmärkt hjälpmedel vid exempelvis planering och projektering.

Snedbilder

Snedbilder eller utsiktsbilder är flygbilder som är fotograferade från helikopter i vinkel mot aktuellt objekt. Bilderna kan användas som presentation, till publikation och för utsmyckning. De bilder vi har är tagna våren 2005 (ca 100 bilder på 15 olika objekt), våren 2007 (ett 70-tal bilder på 7 områden) samt våren 2008 (50 bilder på 4 områden). Flyghöjden är 300-400 meter.

Bilderna finns både som lågupplösta (JPG-format) och som högupplösta (TIFF-format).

Flygbild över Huvudsta 2008

Ortofoton

När kartan inte räcker till ger ortofotot en mer detaljerad bild av landskapet. Ett ortofoto är en bearbetad, skalriktig flygbild, fotograferad rakt uppifrån (lodbild). De flygbilder som ligger till grund för våra nyaste ortofoton togs under våren 2014.

Ortofoto över Solna centrum och Hagalund 2006

Våra ortofoton täcker hela Solna och kan beställas i olika upplösningar. De kan levereras i TIFF- eller JPEG-format med en maximal upplösning på 0,08 m/pixel. Styrfiler finns för Autocad och MapInfo-format.

Dela: