Sandupptagning

Ett tydligt vårtecken är när stadens gator sopas rena. Det sker när temperaturen håller sig över nollstrecket och risken för halka är över. För att arbetet ska göras på ett bra sätt är det viktigt att parkeringsreglerna följs, så städfordon kan komma fram. Arbetet med sandupptagning ska preliminärt vara klart senast den 30 april.

Bild på sandupptagning

Sandupptagningen är väderberoende och arbetet kan inte påbörjas förrän risken för halka är över och temperaturen stadigt varit över nollstrecket under en tid.

Sandupptagning innebär att stadens alla gator och torg sopas helt rena från sand. Sopningen pågår både dag- och nattetid. Större bilvägar sopas oftast rena på natten och mindre gator rengörs när gatan har servicedag (städdag), eller vid provisorisk skyltning. Vid sandupptagning ska ytan först bevattnas så att det dammar så lite som möjligt. Observera att bortforsling av snöhögar ej sker på servicedagar.

Grovsopning kan vissa år, om barmarksförhållanden råder, utföras tidigt i mars. Det sker på utvalda vägar och platser i staden samt vid stadens fastigheter (exempelvis förskolor, skolor, äldreboenden och parklekar). Då tas de största mängderna sand bort och de rester som ligger kvar på gatorna och vid kanter tas upp vid den efterföljande sandupptagningen.

Så kan du hjälpa till

Under servicedag råder parkeringsförbud. För att vi tillsammans ska få en vårfin stad uppmanas alla att respektera reglerna och flytta bilen under servicedagarna. Tänk även på att ta bort annat som kan vara i vägen som parkerade cyklar och byggsäckar. Tack för att du hjälper till!

Felanmälan

Om du har upptäckt problem med sandupptagningen eller inte är nöjd kan du felanmäla det till staden. Komplettera gärna din felanmälan med en bild och tidpunkt för att underlätta stadens hantering. Notera att felanmälningar inte kan hanteras innan 30 april, då entreprenören har hela sandupptagningsperioden på sig att färdigställa sandupptagningen.

Här felanmäler du problem med sandupptagning.

Dela: