Sandupptagning

Ett tydligt vårtecken är när stadens gator sopas rena. Det sker när temperaturen håller sig över nollstrecket och risken för halka är över. För att arbetet ska göras på ett bra sätt är det viktigt att parkeringsreglerna följs, så städfordon kan komma fram. Årets sandupptagning startade den 4 april med målsättningen att den preliminärt skulle vara slutförd till den 7:e maj. För aktuell status, vänligen se löptext.

Bild på sandupptagning

Sandsopning innebär att stadens alla gator och torg sopas helt rena från sand. Sopningen pågår både dag- och nattetid. Större bilvägar sopas oftast rena på natten och mindre gator rengörs när gatan har servicedag (städdag), eller vid provisorisk skyltning. Vid sandupptagning ska ytan först bevattnas så att det dammar så lite som möjligt. Observera att bortforsling av snöhögar ej sker på servicedagar.

Grovsopning kan vissa år, om barmarksförhållanden råder, utföras tidigt i mars. Det sker på utvalda vägar och platser i staden samt vid stadens fastigheter (exempelvis förskolor, skolor, äldreboenden och parklekar). Då tas de största mängderna sand bort och de rester som ligger kvar på gatorna och vid kanter tas upp vid den efterföljande sandupptagningen.

Sandupptagningen är väderberoende. Den sena och kalla vintern medförde att 2018 års sandupptagning kunde starta senare än normalt, och är som konsekvens orsak till att det preliminära slutdatumet flyttades fram från 30 april till 7 maj.

Aktuell info rörande sandupptagning
Det finns ett antal gator med servicedag runt om i staden där arbete med sandupptagnigen ännu pågår. Dessa gator inväntar nästa datum för servicedag och samtliga platser ska vara åtgärdade innan utgången av vecka 20.

För det fall att gator efter dessa datum ej upplevs sandsopade tas felanmälningar tacksamt emot till stadens kontaktcenter för åtgärd.

Så kan du hjälpa till

Under servicedag råder parkeringsförbud. För att vi tillsammans ska få en vårfin stad uppmanas alla att respektera reglerna och flytta bilen under servicedagarna. Tänk även på att ta bort annat som kan vara i vägen som parkerade cyklar och byggsäckar. Tack för att du hjälper till!

Felanmälan

Om du har upptäckt problem med sandupptagningen eller inte är nöjd kan du felanmäla det till staden. Komplettera gärna din felanmälan med en bild och tidpunkt för att underlätta stadens hantering. Notera att felanmälningar inte kan hanteras innan 7:e maj, då entreprenören har hela sandupptagningsperioden på sig att färdigställa sandupptagningen.

Här felanmäler du problem med sandupptagning.

Dela: