Klotter

När färg som inte är anpassad för underlaget används uppstår det skador. Fel sorts färg på stadens anläggningar kan förkorta livslängden och öka behovet av underhållsåtgärder. Här hittar du information om hur du anmäler klotter för rengörning.

Bild på klottersanering

Att klottra är brottsligt

Klotter på någon annans egendom är att anse som skadegörelse enligt brottsbalken. Den som döms för skadegörelse döms till böter eller fängelse i upp till ett år. Grovt brott kan ge upp till fyra års fängelse. Du som är egendomsägare och som utsatts för klotter har rätt att begära skadestånd. Skadeståndsärenden behandlas i samband med rättegång.

Felanmälan

Om du har upptäckt klotter på stadens fastigheter och miljöer kan du gärna felanmäla det till oss för åtgärd.

Här felanmäler du klotter i staden.

Klotteranmälan till andra fastighetsägare

Solna ansvarar inte för all klottersanering i staden. Klottersanering på exempelvis privata fastigheter, men även ägare av elskåp, transformatoranläggningar och liknande ansvarar inte Solna stad för. För att felanmäla detta går man direkt till fastighetsägaren.

Dela: