Snö och halka - aktuellt just nu

- Sidan uppdateras löpande under vardagar -

20190321 - inget att rapportera.

Felanmälningar hanteras löpande.

Aktuellt

Så gör du en felanmälan

Vår entreprenör är skyldig till att snabbt vidta åtgärder på missad halkbekämpning. Ni kan göra en felanmälan via vårt kontaktcenter.

Har du synpunkter på stadens vinterväghållning eller har du uppmärksammat skador som uppstått till följd av snöröjning kan du göra en felanmälan. Ärendet skickas då direkt till stadens kontaktcenter. Skicka gärna med en bild för att underlätta bedömningen av vilken åtgärd som behövs!

Dela: