Snö och halka - aktuellt just nu

- Sidan uppdateras löpande under vardagar -

20190117 - De senaste 24 timmarnas väder har skapat stora problem i hela Stockholms Län, så även i Solna. Under onsdagsnatten och torsdagen har många hundra ton grus lagts ut och vi jobbar kontinuerligt med att halkbekämpa vägar samt gång- och cykelbanor.

Vid 04 inatt kommer en större insatts att inledas och vid 07 på fredagsmorgonen kommer hela Solna Stads styrka vara ute och halkbekämpa samt röja snö. Vid temperaturer under -8 grader har saltlösningen dålig verkan varför cykelstråk och huvudleder kan halkbekämpas med traditionellt stenflis i stället.

Felanmälningar hanteras löpande.

Aktuellt

Så gör du en felanmälan

Vår entreprenör är skyldig till att snabbt vidta åtgärder på missad halkbekämpning. Ni kan göra en felanmälan via vårt kontaktcenter.

Har du synpunkter på stadens vinterväghållning eller har du uppmärksammat skador som uppstått till följd av snöröjning kan du göra en felanmälan. Ärendet skickas då direkt till stadens kontaktcenter. Skicka gärna med en bild för att underlätta bedömningen av vilken åtgärd som behövs!

Dela: