Schakttillstånd

För att få schakta inom allmän plats krävs ett schakttillstånd. Schaktning för ledningar förutsätter att det finns en ledningskarta och att staden beviljar ett schakttillstånd.

Till ansökan om schakttillstånd ska följande handlingar bifogas (samtliga ritningar behöver vara skalenliga och baseras på skalenlig ledningskarta). Skalenlig ritning med planerat arbetsområde ska finnas inritat.

  1. Skalenlig ritning med planerad trafikavstängning inritad (TA-plan).
  2. Tillräckligt antal fotografier som visar hela arbetsområdet.
  3. Kopia av avtal med staden omfattande arbetena.
  4. Tidsplan för arbetena.
  5. Utsedd entreprenör för schakt- och återställningsarbetena.
  6. Teknisk beskrivning och mängdbeskrivning för återställningsarbetena.
  7. Förslag på informationsskylt och förslag på dess placering.

Efter inkommen ansökan kontaktar staden dig som ansöker för att boka tid för syn av arbetsområdet innan beslut om schakttillstånd tas.

Dela:

Nya dataskyddsförordningen, GDPR

Solna stad blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den ifyllda blanketten. skickats och tagits emot (enligt dataskyddsförordningen, GDPR). För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till vår hemsida: www.solna.se/gdpr