Markupplåtelser för torghandel, uteservering, försäljningsplats, byggbod etc

Vill du etablera ett byggnadsområde i Solna stad eller starta exempelvis torghandel eller öppna en uteservering? Då krävs ett medgivande från staden eller markägaren. Du behöver också tillstånd från polismyndigheten.

Markupplåtelser ovan mark

Använder du eller din verksamhet Solnas mark måste du söka markupplåtelse. Markupplåtelse behöver du bland annat söka för byggbodar, byggetablering, byggnadställningar, tillfälliga försäljningar, loppmarknader eller dylikt.

Arbetsgång för upplåtelse/hyra av kommunal mark:

  1. Sök tillstånd genom att använda ansökningsblanketten från Polisen. Signera och sänd in.
  2. När Polisen tagit emot ansökan, sänds en betalningsavi ut som ska betalas. Först när betalningen kommit in till polisen påbörjas handläggningen av ärendet. Polisen vidarebefordrar ansökan till tekniska förvaltningen i Solna stad för yttrande. (Du kan betala ansökan över disk hos Polisen på Tillståndsenhetens expedition, Bergsgatan 48, Stockholm. Du kan betala kontant eller med kort).
  3. I vissa fall kontaktar staden dig som ansöker för mindre kompletteringar.
  4. Efter handläggning går ärendet tillbaks till Polisens tillståndsgrupp. De utfärdar sedan tillstånd.
  5. Tekniska förvaltningen tar betalat för markhyran.

Tillstånd krävs även för att få ställa exempelvis en container eller en arbetsmaskin på gatumark.

Handläggningstiden blir snabbare om du gör en bra beskrivning och förenklar med en skiss/ritning.

Torghandel

Det krävs tillstånd från Solna stad för att bedriva torghandel i Solna. Permanent uppställning av försäljning är inte möjlig i dagsläget.

Utlottning av tillfälliga försäljningsplatser vid Friends Arena

Solna stad utför varje kvartal utlottning av tillfälliga försäljningsplatser på Solnas mark som används i samband med evenemang på Friends Arena. Läs mer här

Tillstånd för uteservering

Om du vill ha tillstånd för uteservering så ska du vända dig till polisen i Stockholms län. Du behöver även få tillstånd från markägaren. Här hittar du mer information om tillstånd för uteservering.

Dela:

Relaterade länkar

Så här behandlar tekniska nämnden dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, e-mail och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla remiss från Polisen om ansökan om tillstånd att använda offentlig plats.

Vi har fått dina uppgifter från Polisen (som fått personuppgifter från dig som sökande). Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse och myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att gallras 5 år efter tillståndet gått ut.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med polisen och vår systemleverantör. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Har du frågor om hanteringen av personuppgifter kontakta staden via vårt kontaktformulär alternativt på telefon 08-7461000. Eller kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud på dataskyddsombud@solna.se.