Markupplåtelser

Om du vill ställa upp byggställningar, containrar, försäljningsstånd, ordna musikarrangemang, torgmöten och dylikt på offentlig plats måste du ha tillstånd. Tillståndet söker du hos polismyndigheten.

Bild på gatuarbete

När behövs tillstånd:

Den generella regeln är att det behövs polistillstånd (sk markupplåtelse) för att utnyttja en offentlig eller allmän plats om användningen inte överrensstämmer med det ändamål som platsen är avsedd för.
En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande, det vill säga en plats som ofta används. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats om platsen är tillgänglig för allmänheten och upplevs som allmän.
Det behövs oftast inget tillstånd om platsen bara används tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inskränka på någon annans tillstånd. Två timmar är i regel gränsen för vad som betraktas som tillfälligt. Det kan vara svårt att bedömma men tex en uppställning av container för i/ur lastning i ca 2 timmar är ok. Försäljning på plats med bord kräver alltid tillstånd.
Nyhetsinslag eller kortare filminspelning där inte avspärrning behövs eller gående/cyklister/fordon berörs kan anses som ett undantag och kräver inte markupplåtelse. Om uppställning med fordon, kablage/sladdar, belysning används eller där medborgare/företagare störs krävs polistillstånd.

Det behövs allitd tillstånd vid:

 • Byggetablering, byggnadsställningar, byggsäck och containers
 • Handel på allmän plats, exempelvis gatukök och korvvagnsförsäljning
 • Uteservering
 • Placering av skylt, bord och scen
 • Insamling av pengar, försäljning, evenemang med uppställning, loppmarknader
 • Tillfällig reklam, affischering och liknande (reklam som ska sitta uppe längre tid kräver bygglov)

Så här gör du

 • Ansökan om tillstånd gör du via en blankett som du hittar på polisens webbplats.
 • Ansökan bör skickas in i god tid, räkna med en handläggningstid på minst tre veckor.
 • Polisen tar ut en avgift för hantering, ca 700 kr.
 • Polisens tillståndsenhet bedömer upplåtelsens påverkan på trafiksäkerheten samt allmän ordning och säkerhet. Polisen bedömer ansökan, men vänder sig även till kommunen, som markägare, för yttrande.
 • Kommunen har i samband med det rätt att ställa villkor i ansökan.
 • Kommunen har även i vissa fall rätt att avslå ansökan om den inte anses uppfylla till exempel kommunens krav på framkomlighet och tillgänglighetsanpassning.
 • Om tillståndet godkänns tillämpar kommunen gällande taxa. Taxan varierar beroende på i vilket syfte marken upplåts.

Checklista

 • Bifoga en skalenlig ritning på exakt vilka platser som utnyttjas, samt tänkta placeringar av tält, scener, toalett och avgränsningar.
 • Beskriv utseende och ändamål med markupplåtelsen och ange för hur lång tid nyttjandet avser.
 • För att polisen ska börja behandla ansökan måste avgiften för ansökan vara betald.

Övrigt

 • Handläggningstiden på kommunen är ca 1-2 veckor från att ansökan kommer in. Polisens handläggningstid tillkommer på ca 1-6 veckor beroende på arbetsbelastning.

Torghandel

Det krävs tillstånd från Solna stad för att bedriva torghandel i Solna.
Permanent uppställning av försäljning är inte möjlig i dagsläget.

Utlottning av tillfälliga försäljningsplatser vid Friends Arena

Solna stad utför varje kvartal utlottning av tillfälliga försäljningsplatser på Solnas mark som används i samband med evenemang på Friends Arena. Läs mer här.

Dela: