Belysning

Det finns ett stort antal lampor vid Solnas gator, torg och parker. Här hittar du information om hur du felanmäler trasig belysning.

Belysning_Gångtunnel

Underhåll
För att ha en fungerade belysning krävs löpande underhåll. Det handlar om att byta trasiga ljuskällor och att kabelfel repareras. Kablar, stolpar, armaturer och belysningscentraler som är utslitna behöver också bytas.

Felanmälan
För oss är det viktigt med tryggheten, och bra belysning i yttermiljön är viktig. Felanmälan på stadens belysning gör du via kontaktfomulär (se länk nedan) tänk på att inte all belysning tillhör Solna stad utan kan stå på privat fastighetsmark och skall då felanmälas till fastighetsägaren (exempelvis belysningar på innergårdar kan tillhöra bostadsföreningen eller privatvärden). Felanmälan gör du av släckta och mörka lampor, bländande ljus och armaturer, skadad eller trasig belysningsstolpe. Här felanmäler du trasig belysning Solna stad

Övriga fastighetsägare

Belysningen i Hagaparken/Ulriksdals slottsområde, som felanmälas till Statens fastighetsverk, telefon 010-4787000 eller sfv@sfv.se.

Frösundavik (gamla SAS-huset) ägs till stor del av Fastighetsförvaltaren Mengus och felanmäls till telefon 08-51066900 eller info@mengus.se.

Belysning på perronger och i busshållplatser felanmäls till SL telefon 08-6001000 eller via formulär på https://sl.se/sv/kundservice

Dela: