Val av efterled

När man sätter namn på gator, byggnader och områden kan valet av efterled ha betydelse för hur namnet uppfattas och hur väl det beskriver objektet i fråga. När det gäller gatunamn är väg och gata de i särklass vanligaste efterlederna.

Följande förteckning över ord som används som efterleder är inte fullständig, men den ger en god bild av den spännvid inom vilken namngivningen rört sig. Nya efterleder tillkommer då och då, men man bör vara försiktig med att föra in främmande begrepp som saknar tradition i Solna. Förekomsten av orden i Solnanamn anges som Låg, Medel eller Hög. Med Låg frekvens menas färre än 10 (ibland finns bara ett namn med ordet som efterled). Hög frekvens betyder fler än 30 namn. När det gäller gatunamn är väg och gata de i särklass vanligaste efterlederna. I Solna finns (november 2009) 157 gatunamn som slutar på väg eller -vägen och 65 som slutar på gata eller -gatan. Av övriga efterleder är de vanligaste stig/en (22), backen (12), gränd (9), torg/et (11), allé (8).

Efterled Exempel Frekvens
allé Bergshamra allé, Slottsallén Låg
backe Igelbacken, Släggbacken Medel
berg Ryssberget, Vireberg Låg
boulevard Gustav III:s boulevard Låg
bro Bergshamra bro, Överjärva gångbro Låg
by Bergshamra by Låg
bäck Igelbäcken Låg
dal Augustendal, Jakobsdal, Solnadal Låg
dans Jungfrudansen Låg
esplanad Drottning Kristinas esplanad Låg
fält Skytteholmsfältet Låg
gata Frögatan, Kapellgatan, Ryttargatan Hög
grind Haga norra grindar Låg
gränd Fyrgränd, Trappgränd Låg
gång Postgången Låg
gård Huvudsta gård, Stallmästaregården Medel
hage Kruthagen Låg
hem Fridhem, Råstahem Låg
holme Bockholmen, Linnéaholm Låg
häll Karlshäll Låg
kanal Karlbergskanalen Låg
kista Ålkistan Låg
krog Järva krog Låg
kulle Kvarnkullen, Lindhagens kulle Låg
led Frösundaleden Låg
lund Emmylund, Huvudstalund, Vasalund Låg
länk Pampaslänken Låg
marina Pampas Marina Låg
park Hagaparken, Pipers park, Solparken Medel
plan Badhusplanen, Solnaplan Låg
plats Sofia Magdalenas plats Låg
port Frösunda port Låg
sjö Råstasjön, Ulvsundasjön Låg
skog Västra skogen Låg
slinga Centrumslingan, Meanderslingan Låg
slott Haga slott, Karlbergs slott, Ulriksdals slott Låg
slätt Vasaslätten Låg
sta Huvudsta Låg
stall S:t Martins stall Låg
stig Fläderstigen, Järvstigen Medel
strand Huvudsta strand, Solna strand Låg
stråk Stråket Låg
stuga Stora och Lilla Finnstugan Låg
sund Stocksundet Låg
sved Lilla Sveden Låg
torg Frösunda torg, Råsunda torg Medel
torp Dammtorp, Sörentorp Låg
tunnel Eugeniatunneln Låg
udde Polska udden, Talludden Låg
viadukt Industriviadukten Låg
vik Brunnsviken Låg
vret Fogdevreten Låg
väg Solnavägen Hög

Vissa efterledsord kan även fungera ensamma som namn, till exempel Stråket. Detta är huvudregeln när det gäller kvartersnamn, men ovanligt bland gatunamn.

Gata eller väg?

Tittar man på dagens namn på en karta så är det mycket man kan tycka är inkonsekvent. Förklaringen är att namn och namnsättning hanterats på olika sätt under olika tidsperioder, t.ex. när det gäller stavning, vilken innebörd man lägger i t.ex. orden -gata eller -väg, vilka principer som tillämpas vid namnsättningen osv.

Många äldre namn har det aldrig fattats några beslut om. De har funnits sedan lång tid och därför hamnat på kartan. Man säger att namnen gäller av hävd.

Om frågan i första hand gäller när -gata respektive -väg används, så kan man konstatera att båda orden i dag används vid namnsättning i Solna utan någon geografisk eller principiell motivering.

Dela: