Stadsdelar och områden

Solna är indelat i åtta stadsdelar, och inom dessa finns ett stort antal delområden med mer eller mindre officiella namn.

I det statliga fastighetsregistret indelas varje kommun i geografiskt avgränsade områden kallade trakter. I Solna överensstämmer traktindelningen med den officiella indelningen i stadsdelar. Dessa är Järva, Ulriksdal, Bergshamra, Haga, Huvudsta, Hagalund, Råsunda och Skytteholm.

Solnas officiella stadsdelar (svart) och nya områden (blått)

Officiella stadsdelsnamn

Järva omfattar hela den nordvästra delen av Solna norr om Råstasjön och väster om Uppsalavägen. Här ingår Frösunda, Ritorp, Hagalunds bangård, Råstahem, Västerjärva, Bagartorp, Nya Ulriksdal (f.d. galoppfältet) och Överjärva.

Den officiella stadsdelen Ulriksdal inbegriper Ulriksdals slottspark, Ulriksdals begravningsplats och Sörentorp (polishögskolan).

I Bergshamra ingår bostadsområdena norr och söder om Bergshamravägen, Kungshamra, Tivoliudden samt Stocksundstorp.

Haga omfattar utöver Hagaparken och Frösundavik också Norra begravningsplatsen, Solna kyrkby, Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet.

Huvudsta sträcker sig från arbetsplatsområdet Solna strand (f.d. Vreten) i väster till Karlbergs slott i öster. Däremellan finns stora bostadsområden som Jungfrudansen, "Gamla Huvudsta" och Västra skogen. Stadsdelen avgränsas mot norr och öster av järnvägen (västra och norra stambanan).

Karlberg var tidigare en egen stadsdel, men ingår nu i Huvudsta

Stadsdelen Hagalund omfattar bostadsområdena "Blåkulla", Kyrkbacken, Västra vägen och Rudviken. Dessutom ingår Hagalunds industriområde, Brahelund, Gårdsvägens arbetsplatsområde och Stora Frösunda.

Råsunda avgränsas av Råstasjön i norr och Frösundaleden i söder. Hit hör bl.a. Filmstaden, Vireberg, Vasalund och Dalvägens arbetsplatsområde.

Stadsdelen Skytteholm omfattar Solna centrum, Hanneberg, Nyboda och Solna Business Park (f.d. Virebergs industriområde).

Inom de officiella stadsdelarna finns ett antal mindre områden med egna namn. Exempel på sådana är Råstahem och Ritorp i Järva, Kungshamra och Stocksundstorp i Bergshamra, Solna kyrkby i Haga, Brahelund och Rudviken i Hagalund samt Vasalund och Filmstaden i Råsunda.

Stadsdelarnas storlek i hektar

1 ha är 100 m i kvadrat, dvs. 10 000 m². 1 km² är lika med 100 ha, dvs. 1 000 000 m².

Stadsdel Land Vatten Totalt
Järva 448,78 9,86 458,63
Ulriksdal 272,96 52,62 325,58
Bergshamra 145,38 51,31 196,69
Haga 349,09 64,39 413,48
Huvudsta 329,63 53,77 383,40
Hagalund 96,79 96,79
Råsunda 170,54 8,49 179,04
Skytteholm 113,21 113,21
Solna totalt 1926,4 240,45 2166,8

Nya områdesnamn

Sedan traktnamnen fastställdes 1977 har mycket hänt i Solna. I takt med att staden växer och förändras uppstår behov av nya namn för att man tydligt skall kunna identifiera nya "stadsdelar" och bostadsområden.

Frösunda är inget officiellt stadsdelsnamn, men är ändå beteckningen på det bostads- och arbetsplatsområde som har växt fram mellan norra stambanan och Uppsalavägen sedan början av 1990-talet då det första kvarteret - Ballongberget - byggdes.

Solna strand är det nya namnet på vad som tidigare kallades Vretens industriområde i västra Huvudsta.

Solna Business Park är ett kontors- och affärsområde som i samband med upprustning och modernisering också bytt namn från Virebergs industriområde.

Ulriksdal är namnet på det nya område med bostäder och kontor som en gång var platsen för bland annat en galoppbana mellan järnvägen och Uppsalavägen. För att undvika sammanblandning med Ulriksdals slottspark används ofta benämningen Nya Ulriksdal.

Järvastaden är ett nytt bostadsområde i norra Solna, som även omfattar en del i Sundbyberg.

Arenastaden kallas kilen mellan Dalvägen och järnvägen där bland annat den nya nationalarenan för fotboll, hotell, Mall of Scandinavia, kontor och bostäder byggs.

Hagastaden sträcker sig över kommungränsen till Stockholm och omfattar Karolinska institutet, Nya Karolinska universitetsjukhuset och det gamla sjukhusområdet i Solna samt Norra Stationsområdet i Stockholm.

Ingenting är namnet på det område med bostäder och kontor som växer fram i den östra delen av Huvudsta mellan byggnadsminnet SBL och postens huvudkontor.

Dela: