Gatunamn i nya Ulriksdal

Mellan norra stambanan och Uppsalavägen planeras en ny stadsdel med ca 1 500 bostäder och 125 000 m² lokaler. Området skall innehålla olika sorters bostäder i flerbostadshus och stadsradhus.

Drottning Kristinas esplanad

Drottning Kristina vistades ofta ute på Ulriksdals slott hos sin gunstling Magnus Gabriel de la Gardie, sedermera Sveriges rikskansler. Magnus Gabriel de la Gardie sålde slottet till Drottning Kristina som under två års tid under 1650-talet ägde slottet.
Drottning Kristinas kröningståg utgick från Ulriksdal slott den 17 oktober 1650. Tåget var ofantligt långt och det sägs att när de första deltagarna hade kommit till slottet Tre kronor i Stockholm så hade de sista inte ens påbörjat avfärden. Det stora antalet deltagare samlades vid ängarna vid Överjärva by, dvs på det nuvarande Ulriksdalsfältet. Tåget gick sedan genom Solna för att passera gränsen till Stockholm vid Norrtull.

Paradgatan

Området kallades tidigare Paradfältet då det användes som militärt övningsfält för Stockholsmgarnisonen. Paradgatan blir namnet på den långa gata som skall löpa diagonalt mellan bostadskvarteren. Gatan blir ett viktigt, sammanhållande stråk för främst gångtrafik när området är färdigutbyggt, och särskild omsorg är tänkt att läggas på utformningen med avseende på växtlighet etc.

Gyllene Hästens torg

Området är mest känt som platsen för Ulriksdals galoppbana, som var i drift 1919-1960. Den klassiska galopptävlingen Gyllene Hästen reds på Ulriksdal 1919-1959.

Banmästargatan

Gatan skall gå fram till Ulriksdals station. Namnet kan syfta på såväl järnvägsstationen som galoppbaneverksamheten, som båda hade sina banmästare.

Britta-Kolas allé och Cronhielms allé

Britta StrokirkUnder 1950-talet dominerades galoppen på Ulriksdal av två kvinnliga hästtränare. Den ena av dem var Britta Strokirk. Då de sista tävlingarna hölls på Ulriksdal den 12 juli 1960, vanns finallöpningen av Tredje Mannen, tränad av Britta Strokirk. Utöver
träningsverksamheten extraknäckte hon med att koka kola på Överjärva gård, och hennes stall kallades därför Stall Britta-Kola. Gatan mellan kvarteren Kapplöpningen och Måldomaren får därför namnet Britta-Kolas allé.

Den andra framgångsrika kvinnliga tränaren vid samma tid var Margareta Cronhielm (senare gift Wettermark och lika framgångsrik på Täby galopp). Hon var den första kvinnan som blev proffstränare i galoppsporten. Cronhielms allé blir gatan som löper mitt genom området i nordostlig-sydvästlig riktning mellan Drottning Kristinas esplanad och Kolonnvägens förlängning. Kolonnvägen går i dag upp till Ulriksdals station och viker därefter av österut mot Vallgatan. Den senare delen
försvinner i samband med utbyggnaden, så därför kan Kolonnvägen fortsätta norrut utmed kvarteret Distansen.

Tävlingar på Ulriksdal. Bilden tillhör Stockholms stadsmuseum.

Feroxgatan och Stratosgatan

För de två mindre gator som löper parallellt med och mellan de föreslagna Britta-Kolas allé och Cronhielms allé föreslås namn efter två av de segerrikaste hästarna på Ulriksdal, nämligen Ferox (tio segrar i större lopp) och Stratos (åtta segrar).

Nektargatan och Norses gränd

Ytterligare två gator namnges efter kända galopphästar, Nektar (sju segrar) och Norse (sex segrar). Dessa "gator" är formellt sett kvartersmark, men de utförs i samma standard som övriga gator för att de skall uppfattas som en integrerad del i
rutnätsstrukturen.

Dela: