Gatunamn i Frösunda

Under utbyggnaden av den moderna stadsdelen Frösunda har nya gator och torg som tillkommit i flera fall fått namn efter personer med anknytning till områdets tidigare historia.

Amundsons torg

Från Ballongberget utgick ballongflygningarna under Frösundas militära tid. Här byggdes de första bostadshusen i den nya stadsdelen Frösunda i början av 1990-talet. I mitten av området finns Amundsons torg.

Amundsons torg

Karl Albert Beyron Amundson - KABA - (1873-1938). KABA var ballongflygare, militärattaché och generalmajor. Han var chef för Flygvapnet 1925-1931 och ledamot av Krigsvetenskapsakademien. Efter studier i Frankrike introducerade han militär ballongflygning i Sverige.

Gustav III:s boulevard

Gustav III:s boulevard är det pampiga namnet på huvudgatan som sträcker sig genom hela Frösunda. Gatan är förstås uppkallad efter Gustav III, Sveriges konung 1771-1792 och starkt förknippad med den närliggande Hagaparken. Kungens utbyggnadsplaner för Haga fick ett plötsligt slut på operamaskeraden den 16 mars 1792.

Gustav III:s boulevard

Anders Lundströms gata

En annan gata i Frösunda har fått sitt namn efter trädgårdsmannen Anders Lundström.

Flera gator i Frösunda har fått namn med anknytning till fruktodling

Lilla Frösunda köptes 1834 av ekonomidirektören Anders Lundström (1781-1865). Han var en av sin tids stora föregångsmän inom trädgårdsodling och deltog bland annat i Bergianska trädgårdens uppbyggnad och anlade Strömparterren vid Norrbro. Han ägnade trädgården på Lilla Frösunda mycket intresse och inplanterade en stor artrikedom av buskar och trädslag och bedrev också försök med fruktträd.

Sofia Magdalenas plats

Vid Frösunda port avbryts Gustav III:s boulevard tillfälligt av Sofia Magdalenas plats, ett runt torg omgärdat av bostadshus och kontorshus.

Sofia Magdalenas plats

Sofia Magdalena föddes 1746. Hennes far var Fredrik V av Danmark och hennes mor var Louise av England. Fem år gammal trolovades hon med den blivande kung Gustav III, (f.1746- d.1792) Äktenskapet, som ingicks 1766, blev aldrig lyckligt. Sofia Magdalena avled på Ulriksdals slott år 1813.

Dela: