Namn på nya gator och torg i Solna

I takt med att Solna utvecklas och nya stadsdelar växer fram uppstår behov av att namnsätta de nya gator, torg, parker och andra anläggningar som kommer till.

Stadsbyggnadsnämnden beslutar om vad de nya gatorna skall heta efter förslag från Namnberedningen. Här följer en sammanställning av de namn som har fastställts inom Solnas aktuella utvecklingsområden. Fördjupade beskrivningar och motiveringar finner du under Relaterade dokument till höger.

Järvastaden

Gatunamnen i den första etappen av Järvastaden, närmast Agnesberg, anspelar på områdets militära historia. De nya namnen är Inskrivningsvägen, Mönstringsvägen, Lottagatan och Honnörsgatan.

Honnörsgatan

Etapp 2 inom Solnadelen av Järvstaden har fått ganunamn som anknyter till det närliggande Igelbäckens naturreservat. Här finner vi sålunda Igelbacken, Våtmarksvägen och Meanderslingan. Dessutom har vi Dammtorps allé efter det gamla bostället Dammtorp som fortfarande finns kvar intill järnvägen och Uppsalavägen.

Nya Ulriksdal

Inriktningen vid namnsättningen i Ulriksdal skall vara att namnen har koppling till området historia: dels den militära användningen fram till början av 1900-talet, dels galoppverksamheten som bedrevs i drygt 40 år. Ulriksdals station utgör också ett viktigt inslag i områdets utveckling.

Huvudgatan som avdelar bostadskvarteren från kontorsbebyggelsen i öster skall heta Drottning Kristinas esplanad. Drottning Kristina vistades ofta ute på Ulriksdals slott och hennes kröningståg utgick därifrån.

Den långa gata som skall löpa diagonalt mellan bostadskvarteren får namnet Paradgatan, med hänvisning till att området tidigare kallades Paradfältet då det användes som militärt övningsfält för Stockholsmgarnisonen.

Ulriksdals galoppbana

Under 1950-talet dominerades galoppen på Ulriksdal av två kvinnliga hästtränare, Britta Strokirk och Margareta Cronhielm. Efter dessa får vi Britta-Kolas allé och Cronhielms allé. Andra gatar och torg med hästanknytning är Banmästargatan, Gyllene Hästens torg, Feroxgatan, Stratosgatan, Nektargatan och Norses gränd.

Arenastaden

De nya gatorna i anslutning till den nya Nationalarenan och Mall of Scandinavia (MOS) skall heta Evenemangsgatan och Råsta strandväg. Torget mellan arenan och MOS får namnet Putte Kocks plats.

Putte KockRudolf "Putte" Kock var en av AIK:s allra största profiler. Han blev svensk mästare 1923 och spelade 37 landskamper i fotboll. Åren 1943-55 var han ordförande i Fotbollförbundets UK och 1945-53 ordförande i AIK. Han var lagledare för guldlaget vid OS 1948 samt bronslagen vid VM 1950 och OS 1952. Putte Kock gjorde också en lång och uppskattad insats som fotbollskommentator och tippare i svensk TV.

Torget i Arenastadens södra del kallas Stjärntorget. Till området leder två broar över järnvägen; vägbron får namnet Signalbron och gångbron från Solna station skall heta Målbron

Ingenting

Det nya bostads- och arbetsplatsområdet Ingenting i Huvudsta har en intressant historia, som sträcker sig ända tillbaka till järnåldern. En av gatorna uppkallas efter det gamla gårdsnamnet Bolstomta (som senare förvandlades till Tomteboda). Huvudstråket genom det nya området skall heta Arvid Tydéns allé.

Arvid TydénArvid Tydén var en av Solna hembygdsförenings grundare och verkade under många år som fornforskare med att dokumentera Solnas historia. I sitt arbete som brevbärare i Huvudsta gjorde han en stor insats genom att sätta namn på gatorna i det gamla municipalsamhället som till en början saknade vanliga adresser.

Övriga gator i Ingenting får namn med anknytning till Sergel och Bellman som båda lär ha vistats i området på 1700-talet. Namnen är Diktarvägen, Epistelvägen, Formgivarvägen, Tecknarvägen och Trubadurvägen.

I Ingentingskogen låg fram till 1930-talets början Stockholms folkpark med dansbanor och teaterscener. I folkmun förkortades Ingentingsparken till "Tingsan". Det nya torget vid infarten till området kallas därför Tingsantorget. Mitt på Arvid Tydéns allé skapas också ett torg kring de vackra ekar som finns där och som skall bevaras. Platsen skall kallas Ektorget.

Pelousen (den stora öppna gräsytan) som ingår i arkitekten Gunnar Asplunds skapelse Statens Bakteriologiska Laboratorium får namnet Lundbyparken efter ett annat av de ursprungliga gårdsnamnen.

Lundbyparken

Hagastaden

Hagastaden är namnet på den nya stadsdel som kommer att omfatta Karolinska Institutet, Nya Karolinska universitetssjukhuset och det gamla sjukhusområdet i Solna samt området norr om Norra Stationsgatan i Stockholm. Hagastaden är ett stadsutvecklingsprojekt med fokus på life science för framtiden, där sjukvård, forskning och innovationer utvecklas i nära samspel.

En arbetsgrupp med representanter för Solna och Stockholm tagit fram ett samlat förslag till namnsättning inom Hagastaden. Stadsbyggnadsnämnden i Solna beslutade i april 2011 om namnen på de gator som kommer att ligga inom Solna och de gator och torg som blir gemensamma. Stockholms kommunfullmäktige har efter vissa omarbetningar i sin tur beslutat om namnen inom Norra stationsområdet i januari 2012.

Biltext=Akademiska stråket med den nya aulan i fonden. Illustration

Läs mer om de nya namnen i de tjänsteskrivelser som finns i dokumentrutan till höger på sidan.

Dela: