Namntyper

Namn kan indelas i några huvudtyper som anger olika sätt att ta sig an uppgiften att sätta namn på gator, torg och parker. Här redovisas de vanligaste, med exempel från olika delar av Solna.

Historiska namn eller namn med kulturhistorisk anknytning

En första utgångspunkt när man skall namnsätta ett nytt område är att se till området historia, dess tidigare användning, äldre gårdar och byggnader som funnits på platsen och personer som har bott eller verkat där.

Flera kvarter och gator i Solna har namn efter gamla gårdsnamn (Bagartorp, Gunnarbovägen, Annerovägen, Kristinelundsvägen). Andra anknyter till tidigare verksamheter (Hallen, Spårvägen, Polisen, Järva skjutbaneväg). Denna typ av namn är direkt kopplad till Solnas historia och bidrar till att ge medborgarna en känsla för hembygden och en förståelse för dess utveckling.

Namn med geografisk anknytning eller anknytning till verksamhet på platsen

Namn som Råsundavägen, Solnavägen, Huvudstagatan och Frösundaleden är tydliga exempel på geografisk namnsättning med direkt anknytning till Solna och dess stadsdelar.

Råsundastadion med omgivningar ger prov på namn med anknytning till idrott i allmänhet (kv Lagern, Idrottsgatan) och fotboll i synnerhet (Målgatan, Bollgatan).

Andra namn som hänför sig till pågående verksamheter är Posten (Tomtebodaterminalen), Loket och Växlarevägen (Hagalunds bangård).

Kategorinamn

Kategorinamn kan vara en bekväm utväg när många gator skall namnsättas och övriga möjligheter känns uttömda. I Solna finns många exempel på sådana.

Kvarteren i centrala Råsunda har trädnamn (Almen, Apeln, Björken, Eken, Enen, Granen, Kastanjen, Lönnen, Oxeln, Tallen.)

Flera villakvarter i Råsunda har fågelnamn (Orren, Kråkan, Örnen m.fl.) eller blomnamn (Gullvivan, Prästkragen, Violen).

Kvarteren i Näckrosområdet har namn efter svampar (Champinjonen, Kremlan, Tickan) och lavar (Skägglaven, Stenlaven).

Också i södra Huvudsta finns fågelnamn (Bofinken, Entitan, Talgoxen).

I Skytteholm har många kvarter namn efter yrkeskategorier, här kv Elektrikern och Snickaren

I Råsunda finns även många gatunamn med botaniskt ursprung (Björkvägen, Ljungstigen, Spireavägen). Blomgatan ligger däremot vid Rudviken i Hagalund. Blomnamn finns även i Stocksundstorp (Krokusvägen, Violstigen).

Kvarteren och gatorna i norra Bergshamra har namn efter fiskar (Abborren, Torsken) och däggdjur (Björnstigen, Hjortstigen).

Bostadskvarteren i västra Huvudsta och kontorskvarteren i Solna strand (Vreten) har namn efter frukter, bär, nötter och grönsaker (Apelsinen, Valnöten, Smultronet, Moroten, Dillen, Salladen, Rovan, Vitkålen etc.)

I Solna finns flera områden där kvarter och gator har militär anknytning. Det gäller Huvudsta (Armégatan och Infanterigatan samt ett stort antal kvartersnamn, såsom Furiren, Kaptenen, Fältmarskalken, Översten), Ritorp (Regementsgatan), Frösunda (Befästningskullen, Signalistgatan) och från senare tid Järvastaden (Staben, Lottagatan, Mönstringsvägen). Kolonnvägen sträcker sig förbi hela Frösunda, Ritorp och långt upp i Järva (den nya stadsdelen Ulriksdal).

Infanterigatan

En nackdel med kategorinamn är att de ofta saknar historisk anknytning och kan kännas något anonyma och fantasilösa. Många teman har nyttjats även i andra kommuner, vilket gör att samma gatunamn kan återfinnas på flera ställen. Det kan också vara svårt att memorera vilken gata som är vilken. Man kanske kommer ihåg att det var en blomma, men var det Syrénvägen eller Tulpanvägen (Stocksundstorp)? Hur minns man vilken som är vilken av Vårvägen, Sommarvägen och Höstvägen (Vireberg)?

Memorialnamn

Ett sätt att skapa namn är att hedra minnet av en betydande person. Användningen av memorialnamn förutsätter att personen skall vara död och det bör ha gått rimlig tid (helst fem år eller mer) innan en avliden persons namn används.

Ett sådant är Göran Perssons väg (som syftar på ämbetsmannen Jöran Persson, Erik XIV:s sekreterare på 1500-talet, och inte någon sentida statsminister). Andra exempel är Johan Enbergs väg (fullmäktigeordförande på 1920-talet och borgmästare på 1940-talet) och Johan Olof Wallins väg (JO Wallin var kyrkoherde i Solna 1809-12).

Göran Perssons väg i Huvudsta är ett exempel på ett memorialnamn

Sentida exempel på memorialnamn som dessutom har kulturhistorisk anknytning finner vi i kv Filmstaden. Där har de nya gatorna och ett torg fått namn efter personer med anknytning till områdets historia som centrum för svensk filmproduktion (Greta Garbo, Ingrid Bergman, Viktor Sjöström, Ingmar Bergman m.fl.). På motsvarande sätt har gator i södra Bergshamra (Carl Malmstens väg, Åbergssons väg) fått namn efter personer med historisk anknytning.

Övriga namn

Utanför de ovan nämnda kategorierna faller sådana namn som inte har någon egentlig anknytning till vare sig historia, geografi, verksamheter, personer eller något annat utan bara utgör gatunamn rakt upp och ner. Storgatan (Huvudsta), Lilla gatan (Solna strand), Korta gatan och Trappgränd (Råsunda), Södra långgatan (Vasalund) samt Gamla vägen (Bergshamra) är exempel på sådana namn, som mera är av beskrivande natur.

Dela: