Gatunamn

Varje byggnad ska ha en adress som anger var huset är beläget. Denna adress ska bestå av ett gatunamn samt nummer. Adresserna utgör grunden för postens adresser och folkbokföringsadresser. Dessutom är de till för att polis, räddningstjänst och ambulans ska hitta fram till rätt plats.

I Solna finns närmare 4 000 adresser. Namnsättning av gator och allmänna platser är sedan gammalt en kommunal angelägenhet. I Solna är det Miljö- och byggnadsförvaltningen som ansvarar för faställande av adresser. Namnen har i många fall en historisk anknytning till platsen eller området.

Numreringen skall vara stigande i vägens riktning med jämna nummer på högra sidan och udda på den vänstra. Adresserna läggs in i register och adresskartor upprättas. Solna har tryckta produkter med adressuppgifter som exempelvis översiktskarta i skala 1:4000.

Ärendegången

Vi skickar adressbeslut till lagfaren ägare som omgående ska meddela eventuella hyresgäster samt ombesörja behövlig skyltning av gällande adressnummer på fastigheten.

Kommunen ajourhåller adresserna i byggnads- och adressregistret som har en direktkoppling till Lantmäteriet. Informationen skickas till Posten Sverige AB som ger adresserna postnummer och postort, för att därefter sända tillbaka adresserna till Lantmäteriet.

Skatteverket för in uppgifterna i statens personadressregister (SPAR), varifrån banker, försäkringsbolag och myndigheter hämtar information.

Dela: