Checklista för marklovsansökan om trädfällning

Här hittar du information om vilket underlag som behövs vid ärenden som rör trädfällning.

Ritningar

  • Situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskarta med träden inmätta och markerade.

Övriga handlingar

  • Ansökningsblankett underskriven i original
  • Kontrollplan enligt PBL
  • Beskrivning av träd och projektet (ange vilket trädslag och stamomfånget/omkretsen mätt en meter från marknivå)
  • Utlåtande av arborist
  • Fotografier över befintliga träd/område
Dela: