Trädfällning i Nationalstadsparken

Ungefär en tredjedel av Solnas areal är utpekad som nationalstadspark i miljöbalken. Detta ger ett visst skydd mot intrång och påverkan på natur- och kulturmiljön. Utöver detta gäller marklovplikt eller samrådsförfarande vid trädfällning.

Nationalstadsparken

I Nationalstadsparken är det marklovpliktigt att ta ner träd eller göra andra åtgärder som berör träd inom detaljplanelagda områden, bland annat Bergshamra, delar av Frösundavik och kring Stallmästaregården. Vilka områden som är berörda och vad som ingår i marklovplikten, bl.a. vilka trädslag och trädstorlek (mätt i stammens omkrets), framgår av tilläggsplan P15/1 (se under Relaterade länkar till höger på sidan). Handlingarna som ska skickas med en ansökan om trädfällning framgår av checklista för marklovsansökan om trädfällning.

Om du vill göra motsvarande åtgärder inom icke detaljplanelagda områden, bland annat Hagaparken, Tivoliudden, Ulriksdal eller Sörentorp, gör du istället en anmälan om samråd till länsstyrelsen i Stockholm enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken. Läs mer på länstyrelsens webbplats.

Dela: