Ansöka om tidsbegränsat lov

Åtgärder för vilka permanent lov inte kan lämnas får på sökandens begäran prövas som tidsbegränsade om åtgärden avses pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov får ges för högst 10 år och kan förlängas med 5 år en gång.

För åtgärder som återkommer säsongsmässigt, exempelvis en glasskiosk uppställd under sommarhalvåret, kan längre perioder prövas.

Lovprocessen för tidsbegränsade lov omfattar förutom lovbeslut även tekniskt samråd, startbesked och slutbesked. Processen följer samma schema som bygglov.

Läs mer om kontrollplan.
Läs mer om kontrollansvarig (KA).
Läs mer om sakkunniga.

Blanketter

Här hittar du ansökningsblanketter.

Dela: