Ansöka om skyltlov

Skyltlovprocessen omfattar lovbeslut kombinerat med startbesked/slutbesked. Staden har tagit fram ett skyltprogram för hela Solna som ska följas.

Ritningar och handlingar ska anpassas till åtgärdens art. Samtliga ingående dokument i en ny ansökan ska skickas in samtidigt till förvaltningen.

Handlingar/ritningar

  • Ansökningar och tillhörande handlingar ska skickas in digitalt i formatet PDF (e-post, USB, osv).
  • Handlingar som skickas in i pappersformat ska alltid innehålla en digital kopia, på ett USB-minne.
  • Handlingar och ritningar ska vara namngivna efter innehåll/handlingstyp och levereras som separata pdf-filer.
  • Varje fil ska ha innehållsförteckning där de aktuella ritningarna i filen är markerade. Detta ska göras av sökanden, byggherren eller kontrollansvarige.
  • Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa med svart text på på vit bakgrund. Ange skala och fastighetsbeteckning (orienteringsplan vid ritningsstämpel vid större projekt).

Checklista för underlag som behövs vid skyltlov.

Kontrollplan, kontrollansvarig, sakkunnig

För alla åtgärder ska en kontrollplan bifogas ansökan, de flesta ansökningar kräver även medverkan av en kontrollansvarig. I vissa ärenden krävs även utlåtanden från sakkunniga, exempelvis när det gäller kulturvärden, tillgänglighet och brand.
Läs mer om kontrollplaner.

Läs mer i Solna stads skyltprogram (PDF-dokument, 2,1 MB).

Blanketter

Här hittar du ansökningsblanketter.

Ansökningar/ritningar/handlingar mejlas till: Byggnadsnamnden@solna.se

Dela: