Sakkunniga

Det finns sakkunniga inom områdena kulturvärden, tillgänglighet och brand.

Sakkunnig kulturvärden

En kontrollplan ska vara utformad så att varsamhetskravet uppfylls och förvanskningsförbudet tillgodoses. Att dessa krav kan antas bli uppfyllda är en förutsättning för byggnadsnämndens startbesked. För att betrygga detta så kan byggnadsnämnden kräva in en sakkunnig inom kulturvärden

Sakkunnig tillgänglighet

En kontrollplan ska vara utformad så att tillgänglighetskravet uppfylls och boverkets byggregler kapitel 3 tillgodoses. Att dessa krav kan antas bli uppfyllda är en förutsättning för byggnadsnämndens startbesked. För att betrygga detta så kan byggnadsnämnden kräva in en sakkunnig inom tillgänglighet

Sakkunnig brand

En kontrollplan ska vara utformad så att brandsäkerhetskravet uppfylls och reglerna i boverkets byggregler kapitel 5 tillgodoses. Att dessa krav kan antas bli uppfyllda är en förutsättning för byggnadsnämndens startbesked. För att betrygga detta så kan byggnadsnämnden kräva in en sakkunnig inom brand

För mer information om sakkunniga och listor över certifierade hänvisas till Boverkets hemsida.

Dela: