Kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras under arbetets gång för att samhällets krav ska uppfyllas.

Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet.

Exempel på kontrollplaner där kontrollansvarig, KA, inte behövs. Observera att exemplen på kontrollplaner måste anpassas efter aktuellt ärende!

Förslag till kontrollplaner

Dela: