Checklista omfärgning av fasad

Här hittar du information om vilket underlag som behövs vid ärenden som rör omfärgning av fasad.

Ritningar

 • Situationsplan, utdrag ur baskartan med byggnaden markerad
 • Fasadritningar, Skala 1:100/ 1:200
 • Illustrationer i färg

Övriga handlingar

 • Ansökningsblankett underskriven i original
 • Blankett kontrollansvarig (KA) underskriven i original (i de fall omfärgningen även omfattar exempelvis tilläggsisolering, utbyte av fönster/balkongfronter
 • KA, kopia av giltigt certifikat samt årsrapportering ( i de fall omfärgningen även omfattar exempelvis tilläggsisolering, utbyte av fönster/balkongfronter)
 • Kontrollplan enligt PBL (kan inlämnas i samband med tekniskt samråd där KA krävs)
 • Beskrivning av projektet
 • Färg PM inklusive NCS-koder och material
 • Antikvarisk förundersökning från sakkunnig kulturvärden som grund för förslaget (i förekommande fall)
 • Fotografier över befintlig byggnad/byggnader där även grannfastigheter syns
Dela: