Checklista inglasning av balkong

Här hittar du information om vilket underlag som behövs vid ärenden som rör inglasning av balkong.

Ritningar

  • Situationsplan, utdrag ur baskartan med byggnaden markerad
  • Planritning, skala 1:100/ 1:200 där aktuell balkong markerats
  • Fasadritning, skala 1:100/ 1:200 där aktuell balkong markerats
  • Typritning eller produktblad som visar tänkt balkonginglasning

Övriga handlingar

  • Ansökningsblankett underskriven i original
  • Blankett kontrollansvarig (KA) underskriven i original (vid fler än 20 balkonger)
  • KA, kopia av giltigt certifikat samt årsrapportering (vid fler än 20 balkonger)
  • Kontrollplan enligt PBL (kan inlämnas i samband med tekniskt samråd där KA krävs)
  • Fotografier över befintlig byggnad/byggnader där även grannfastigheter syns

Blanketter

Här hittar du ansökningsblanketter.

Här finns exempelhandlingar att titta på:

Balkonginglasning fasadritning exempel (PDF-dokument, 431 kB)

Balkonginglasning planritning exempel (PDF-dokument, 876 kB)

Balkonginglasning situationsplan exempel (PDF-dokument, 788 kB)

Balkonginglasning typritning detalj exempel (PDF-dokument, 118 kB)

Dela: