Checklista byggbodar, tidsbegränsat lov

Här hittar du information om vilket underlag som behövs vid ärenden som rör tidsbegränsat lov för byggbodar/byggplatsetablering.

Observera att när bygglov söks och erhålls ingår även bodetablering i lovet för högst 6 stycken bodar i max två våningar på egen fastighet. De tekniska egenskapskraven avseende byggbodar följs då upp vid tekniskt samråd inom ramen för bygglovet.

Bygglov för etablering på annan fastighet alt. fler bodar ska sökas i vanlig ordning.

Ritningar

 • Situationsplan, utdrag ur baskartan med etableringsområde och bodar inritade, skala 1:400

 • Planritning byggbodar, skala 1:100/ 1:200

 • Fasadritning byggbodar, skala 1:100/ 1:200

Övriga handlingar

 • Ansökningsblankett underskriven i original
 • Blankett kontrollansvarig (KA) underskriven i original *
 • KA, kopia av giltigt certifikat samt årsrapportering*
 • Arearedovisning
 • Kontrollplan enligt PBL (kan inlämnas i samband med tekniskt samråd där KA krävs)
 • Avvecklingsplan
 • Brandskyddsbeskrivning / Utlåtande brandskydd *
 • Tillgänglighetsutlåtande *

(*vid bodar över 1 våning och eller över 6 bodar på marknivå)

Blanketter

Här hittar du ansökningsblanketter.

Här finns exempelhandlingar att titta på:

Byggbodar fasader exempel (PDF-dokument, 326 kB)

Byggbodar plan- och sektion exempel (PDF-dokument, 794 kB)

Byggbodar situationsplan exempel (PDF-dokument, 1,6 MB)

Avvecklingsplan exempel (PDF-dokument, 68 kB)

Förslag till kontrollplan byggbod (Excel-dokument, 19 kB)

Dela: