Ansöka om bygglov

Olika åtgärder behöver olika typer av handlingar som ska bifogas ansökan. I våra checklistor kan du se vad som gäller för din ansökan.

Ritningar och handlingar ska anpassas till åtgärdens art. Samtliga ingående dokument i en ny ansökan ska skickas in samtidigt till förvaltningen.

Ritningar/handlingar ska lämnas in som pdf:er på USB-minne alternativt mejlas till Byggnadsnamnden@solna.se

Ritningar

Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa med svart text på vit bakgrund. Ange skala och fastighetsbeteckning (orienteringsplan vid ritningsstämpel vid större projekt).

Checklista nybyggnad.

Checklista tillbyggnad/större ändring.

Checklista mindre ändring av fasad.

Checklista omfärgning av fasad.

Checklista inglasning av balkong med exempelhandlingar

Checklista byggbodar, tidsbegränsat lov med exempelhandlingar

Kontrollplan, kontrollansvarig, sakkunnig

För alla åtgärder ska en kontrollplan bifogas ansökan, de flesta ansökningar kräver även medverkan av en kontrollansvarig. I vissa ärenden krävs även utlåtanden från sakkunniga, exempelvis när det gäller kulturvärden, tillgänglighet och brand.

Läs mer om kontrollplan.
Läs mer om kontrollansvarig (KA)
.
Läs mer om sakkunniga
.

Riktlinjer för avfallshantering

Riktlinjer för placering av avfallsbehållare (PDF-dokument, 271 kB)

Blanketter

Här hittar du ansökningsblanketter.

Dela: