Ansöka om bygglov

Olika åtgärder behöver olika typer av handlingar som ska bifogas ansökan. I våra checklistor kan du se vad som gäller för din ansökan.

Ritningar och handlingar ska anpassas till åtgärdens art. Samtliga ingående dokument i en ny ansökan ska skickas in samtidigt till förvaltningen.

Ritningar lämnas in i en omgång kopior i max A3-format nedvikt till A4.

Övriga handlingar som ingår i ansökan lämnas in i en omgång.

Samtliga ritningar/handlingar ska även lämnas in som pdf:er på USB-minne.

Ritningar

Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa med svart text på vitt papper. Ange skala och fastighetsbeteckning (orienteringsplan vid ritningsstämpel vid större projekt).

Checklista nybyggnad.
Checklista tillbyggnad/större ändring.
Checklista mindre ändring av fasad
.
Checklista omfärgning av fasad
.
Checklista inglasning av balkong
.
Checklista byggbodar, tidsbegränsat lov

Kontrollplan, kontrollansvarig, sakkunnig

För alla åtgärder ska en kontrollplan bifogas ansökan, de flesta ansökningar kräver även medverkan av en kontrollansvarig. I vissa ärenden krävs även utlåtanden från sakkunniga, exempelvis när det gäller kulturvärden, tillgänglighet och brand.

Läs mer om kontrollplan.
Läs mer om kontrollansvarig (KA)
.
Läs mer om sakkunniga
.

Riktlinjer för avfallshantering

Riktlinjer för placering av avfallsbehållare (PDF-dokument, 271 kB)

Blanketter

Här hittar du ansökningsblanketter.

Dela: