Ansöka om bygglov

Olika åtgärder behöver olika typer av handlingar som ska bifogas ansökan. I våra checklistor kan du se vad som gäller för din ansökan. Ritningar och handlingar ska anpassas till åtgärdens art.

Checklistor

Checklista nybyggnad.

Checklista tillbyggnad/större ändring.

Checklista mindre ändring av fasad.

Checklista omfärgning av fasad.

Checklista inglasning av balkong med exempelhandlingar

Checklista byggbodar, tidsbegränsat lov med exempelhandlingar

Inför tekniskt samråd krävs följande handlingar:

Handlingar inför tekniskt samråd för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad

Handlingar

  • Ansökningar och tillhörande handlingar ska skickas in digitalt i formatet PDF (e-post, USB, osv).
  • Handlingar som skickas in i pappersformat ska innehålla endigital kopia,på ett USB-minne.
  • Handlingar och ritningar ska vara namngivna efter innehåll/handlingstyp och levereras som separata pdf-filer.
  • Varje fil ska ha innehållsförteckning där de aktuella ritningarna i filen är markerade. Detta ska göras av sökanden, byggherren eller kontrollansvarige.
  • Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa med svart text på på vit bakgrund. Ange skala och fastighetsbeteckning (orienteringsplan vid ritningsstämpel vid större projekt).

Kontrollplan, kontrollansvarig, sakkunnig

För alla åtgärder ska en kontrollplan bifogas ansökan, de flesta ansökningar kräver även medverkan av en kontrollansvarig. I vissa ärenden krävs även utlåtanden från sakkunniga, exempelvis när det gäller kulturvärden, tillgänglighet och brand.

Läs mer om kontrollplan.
Läs mer om kontrollansvarig (KA)
.
Läs mer om sakkunniga
.

Riktlinjer för avfallshantering

Riktlinjer för placering av avfallsbehållare (PDF-dokument, 271 kB)

Blanketter

Här hittar du ansökningsblanketter.

Ansökningar/ritningar/handlingar mejlas till: Byggnadsnamnden@solna.se

Dela: