Ansöka om bygglov och anmälan av byggåtgärd

Vill du uppföra eller ändra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser. Men också hänsyn till grannar och andra.

Byggnaden behöver dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller bland annat hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande. Vid rivning av byggnad behöver hantering av avfall och material ske på ett hållbart sätt.

Tänk på att vissa åtgärder och verksamheter kan innebära att ytterligare tillstånd måste sökas. Exempel på dessa kan vara café, restaurang, tatueringsstudio, tandläkare m.m. Här hittar du mer information om tillstånd i Solna.

Frågor angående bygglov och ansökningar besvaras av kontaktcenter 08-746 10 00 som vid behov förmedlar kontakt direkt med bygglovsenheten. För tillfället har Solna stad inte möjlighet att boka in besök för rådgivning annat än undantagsvis.

Checklista nybyggnad
Checklista ändrad användning
Checklista tillbyggnad/större ändring
Checklista mindre ändring av fasad

Checklista omfärgning av fasad

Checklista inglasning av balkong

Checklista byggbodar, tidsbegränsat lov
Checklista för skyltlov
Checklista marklov
Checklista rivningslov
Checklista solceller

Dela: