Bygglov

Vill du uppföra eller ändra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser. Men också hänsyn till grannar och andra.

Renovering av tak på hus

Byggnaden behöver dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller bland annat hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande. Vid rivning av byggnad behöver hantering av avfall och material ske på ett hållbart sätt.

Här finns all information samlad för att underlätta i bygglovsärenden. För tillfället har Solna stad inte möjlighet att boka in besök för rådgivning annat än undantagsvis. Frågor angående bygglov och ansökningar besvaras istället av kontaktcenter som vid behov förmedlar kontakt direkt med bygglovsenheten.

I "Ordlista A-Ö" hittar du förklaringar till de flesta begreppen inom bygglovsärenden.

Läs gärna mer om bygglov under "Frågor och svar".

Dela: