Stadsbyggnad & trafik

Boendeparkering

Boendeparkering innebär att folkbokförda i Solna kan parkera längre tid och till lägre kostnad än besökare. Skyltar med texten "Boende Solna" anger var parkering kan ske. Du ansöker om boendeparkering direkt här på webbplatsen.

 • Aktuell gatu- och trafikinformation

  Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

 • Bygglov

  Vill du uppföra eller ändra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser. Men också hänsyn till grannar och andra.

 • Pågående planarbete

  Här hittar du aktuella detaljplaner som staden arbetar med just nu. I menyn till vänster kan du även se vilka planer som är på samråd eller utställning/granskning för närvarande.

 • Flertalet lekplatser rustade under 2018

  Som en del i en pågående satsning har under året fem av stadens lekplatser rustats. Det rör sig om alltifrån ny och härlig lekutrustning till nya underlag, samtidigt som bänkar och papperskorgar fräschats upp. Lagom till höstlovet är vårt tips att testa de nyrustade lekplatserna och uppleva skillnaden på plats! Det rör sig om Västra skogen och Stenbacka lekplats i Huvudsta, Carl Thunbergs lekplats i Hagalund, Granlidens lekplats i Råsunda och Harens lekplats i Bergshamra.