Från: 28 september 2022
Till: 30 september 2024

Ny sopsugsanläggning i Huvudsta

Under hösten 2022 började arbetet med att anlägga en ny sopsugsanläggning i Huvudsta. Sopsugsanläggningen sattes i drift i juni 2024.

Arbetet är uppdelat i totalt sju etapper, där vissa etapper genomförs stegvis. Denna sida kommer löpande att uppdateras med information om arbetet. Sopsugsanläggningen är nu färdigbyggd och har slutbesiktigats och satts i drift.

Arbete pågår fortfarande med ett inkast vid Huvudsta centrum samt inkast vid Skoga äldreboende. Dessa kommer sättas i drift under hösten 2024.

Varför bygger vi en ny sopsug? Visa Dölj

Den befintliga sopsugsanläggningen togs i drift när Jungfrudansen byggdes 1971 och har passerat sin tekniska livslängd. Nu byggs istället en ny, modern och mer effektiv anläggning i området. I samband med den nya anläggningen tillkommer en ny terminalbyggnad dit soporna transporteras. Den kommer att placeras vid den nedlagda påfartsrampen till Huvudstaleden, vid Storgatan.

Den nya sopsugsanläggningen ska kunna hantera tre sorters avfall: restavfall, matavfall och tidningar. Dagens anläggning kan enbart hantera restavfall. Samtidigt bidrar den nya anläggningen till minskade transporter i området.

Samtliga fastigheter som är anslutna till dagens sopsugsanläggning kommer att kunna ansluta sig till den nya anläggningen. Därtill finns det även möjlighet för kommande nyproduktioner i området att ansluta sig.

Så har vi delat upp arbetet med sopsugen

Etapp 1, Jungfrudansen mot Bällstaviken Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Nu - kvartal 2 2024

Etapp 1 består av tre deletapper i södra Jungfrudansen. Den första deletappen är till stora delar färdigställd.

Den andra deletappen medför arbeten inne på Jungfrudansen, i anslutning till gång- och cykelvägarna inne bland husen.

Den tredje och sista deletappen medför ledningsarbeten västerut, i skogsområdet mellan Jungfrudansen och Alphyddevägen. Denna deletapp är färdigställd.

Etapp 2, Jungfrudansen mot Storgatan Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Nu - kvartal 2 2024

Etapp 2 medför arbeten i norra och östra Jungfrudansen. Arbetet påbörjades i april 2023.

På grund av arbetet är gatan i anslutning till etapp 2 enkelriktad.

Etapp 3, Storgatan Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Nu - kvartal 2 2024

Etapp 3 består av ledningsarbeten på Storgatan.

Arbetet slutfördes i maj 2024.

Etapp 4, Jonstorpsvägen Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Nu - kvartal 2 2024

Etapp 4 består av ledningsarbeten längs Jonstorpsvägen.

Här kan du läsa mer om arbetet på bl.a. Jonstorpsvägen.

Etapp 5, Huvudsta centrum Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: 21 augusti - kvartal 2 2024

Etapp 5 består av lednings- och schaktningsarbete i anslutning till Huvudsta centrum. När arbetet inleds blir det avstängningar i området innan schaktning påbörjas. Därefter förläggs rören och till sist ska återfyllning och återställning ske.

Under hela arbetets gång kommer det att finnas tillgång till både Huvudsta centrum och tunnelbanan.

Etapp 6, Ny sopsugsterminal Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Nu - kvartal 2 2024

Här byggs den nya terminalbyggnaden dit sopsugen ska transportera allt avfall.

Arbetet är slutfört sedan i november 2023 med undantag för arbete inne i terminalbyggnaden.

Etapp 7, Storgatan/Huvudstaleden Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: 21 augusti - 12 oktober 2023

Ledningsarbeten för att förbinda ledningar mellan etapp 4 och terminalbyggnaden.

Slutfört i oktober 2023.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad