Solna Gymnasium

På Solna Gymnasium är lektionstiden helig och vi ställer inte in lektioner

Under de senaste fyra veckorna har vi inte ställt in en enda lektion på Solna Gymnasium.

Kontakt

Solna Gymnasium

Expedition

08-734 28 17 (Fakturor, Personal) 08-734 28 47 (Betyg, CSN)
08-734 26 38 (fax)

solna­gymna­sium@solna.se

http://www.facebook.com/solnagymnasium

Besöksadress

Råsundavägen 80
169 57 SOLNA

Skicka meddelande till Solna Gymnasium