visionsbild Huvudsta station
Huvudsta
Trafik & infrastruktur
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Mälarbanan och ny pendeltågs­station i Huvudsta

Huvudsta får en ny pendeltågsstation och delar av järnvägen genom Solna däckas över när Mälarbanan utökas till fyra spår.

I samband med Mälarbanans utbyggnad byggs en ny pendeltågsstation i Huvudsta. Samtidigt förläggs stora delar av järnvägen i Solna i tunnel, vilket skapar en mer sammanhållen stad och minskar störningarna från järnvägen.

Lokal och regional utveckling

Trafikverket bygger ut Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår. Det innebär att pendeltågen får egna spår i mitten medan fjärr- och regionaltåg kan köra om på de yttre spåren. Därmed kan fler tåg gå tätare och punktligare - regionen kan växa och det blir enklare att resa kollektivt samtidigt som det gynnar miljön.

Nya bostäder och arbetsplatser ger bidrag till medfinansiering

Kommunfullmäktige i Solna stad fattade beslut om överenskommelsen den 27 augusti 2018. Trafikverket bedömer merkostnaden för överdäckning och den nya pendeltågsstationen i Huvudsta till 1,5 miljarder kronor. Enligt överenskommelsen medfinansierar Solna stad med 600 miljoner kronor. Stadens inriktning är att medfinansieringen i sin tur ska finansieras med bidrag från planerade bostäder och arbetsplatser i området i anslutning till den nya pendeltågsstationen.

Visionsbild för nya pendeltågsstation

Detta innebär överenskommelsen för Solna:

  • En ny pendeltågsstation i Huvudsta
  • Överdäckning av spårområdet mellan Frösundaleden och Nybodagatan
  • Överdäckning bygger bort den barriär som järnvägen utgör och frigör ytor för till exempel bostäder, gator, cykelvägar och mötesplatser
  • Överdäckningen möjliggör en ny led för bil-, cykel- och gångtrafik som minskar genomfartstrafiken på Storgatan och Armégatan i Huvudsta
  • Stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm länkas samman

Vad händer nu

Tidigast möjliga byggstart är 2021. Byggtiden beräknas till cirka åtta år.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad