Södar Hagalund
Solnavägen, Hagalund
Kommunal service, Bostäder, Företagslokaler
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Hagalund 4:10

Utveckling av Solnavägen

Solna stad planerar för att Veidekke Bostad AB ska bygga bostäder, kontor och för­skola utmed Solna­­vägen, i anslutning till den nya tunnel­­banans upp­gång. Det innebär att Solna­vägen får en stads­­mässig utformning och blir en levande stadsgata.

Vad planeras?

Veidekke Bostad AB har i samråd med Solna stad arbetat fram ett förslag till utveckling av stadens fastighet Hagalund 4:10, i anslutning till den nya tunnelbaneuppgången utmed Solnavägen. Solna stad ska därför påbörja detaljplanearbetet för området. I projektet ingår bostäder, kontor, förskola, LSS-bostäder samt sociala lägenheter eller motsvarande typ av boende.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Detaljplan och MKB fanns för samråd under tiden 25 september–13 november. Planförslag med underlag ifrån samrådet finns även fortsättningsvis här på denna sida med kortadress solna.se/hagalund410.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PLANKARTA_Hagalund410 SAMRÅD.pdf 6 MB 2019-11-12 15.34
Planbeskrivning_Hagalund410.pdf 19 MB 2019-11-12 15.34
Beslut om planuppdrag.pdf 570 kB 2019-05-28 11.07
Underlag till beslut om planuppdrag.pdf 97 kB 2019-05-28 11.07
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
illustrationsbilaga.pdf 40 MB 2019-11-12 15.37
MKB.pdf 3 MB 2019-11-12 15.40
avfall.pdf 1 MB 2019-11-12 15.41
brandskydd.pdf 630 kB 2019-11-12 15.41
buller.pdf 17 MB 2019-11-12 15.42
dagvatten.pdf 2 MB 2019-11-12 15.42
ekologisk_kompensation.pdf 2 MB 2019-11-12 15.43
ekologisk_spridning.pdf 6 MB 2019-11-12 15.43
geoteknik_MMU.pdf 2 MB 2019-11-12 15.44
geoteknik_MUR.pdf 3 MB 2019-11-12 15.44
geoteknik_PM.pdf 2 MB 2019-11-12 15.45
geoteknik_principsektioner.pdf 589 kB 2019-11-12 15.45
kulturhistoria.pdf 4 MB 2019-11-12 15.46
luftkvalitet.pdf 3 MB 2019-11-12 15.46
risk.pdf 7 MB 2019-11-12 15.47
skyfall.pdf 3 MB 2019-11-12 15.47
solstudier.pdf 17 MB 2019-11-12 15.48
trafikprogram.pdf 6 MB 2019-11-12 15.48

Tidplan

 • Startskede Februari 2018
 • Samråd Samråd under tiden 25 september - 13 november 2019
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Erik Nordenstam

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad