Illustration av bostäder
Kommunal service, Bostäder, Företagslokaler, Trafik & infrastruktur
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Kv Gelbgjutaren m fl

Utveckling av Hagalunds arbetsplats­område

Solna stad planerar tillsammans med Humlegården Fastigheter för en första etapp i utvecklingen av Hagalunds arbetsplatsområde.

Vad planeras?

Förslaget innehåller cirka 48 000 m² ljus BTA, i första hand för bostäder och i andra hand kontor där det eventuellt visar sig inte vara möjligt med bostäder.

I gatuplan ska finnas handel och service. Projektet ska också inrymma en förskola.

Mitt i planområdet kommer den östra entrén till tunnelbanestationen Södra Hagalund att ligga. Stationen är en del av den nya tunnelbanelinjen mellan Odenplan och Arenastaden som planeras.

Beskrivning av planprocessen

Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens gransknings­yttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 18 februari 2019 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Byggnadsnämnden beslutade 5 juni 2019 att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med en ny detaljplan.

Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS_2019-02-18 §10 Planuppdrag till byggnadsnä-.pdf 2 MB 2020-04-20 14.57
Underlag beslut planuppdrag.pdf 160 kB 2020-04-20 14.57

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

 • Startskede Februari 2019
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad