Tyck till om planer

När Solna stad har tagit fram ett plan­förslag som är på samråd eller granskning har fastighets­ägare, enskilda Solnabor, läns­styrelsen, kommunala myndig­heter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna syn­punkter på förslaget.

Inga fysiska samrådsmöten tills vidare

På grund av den rådande situationen med covid-19 har miljö- och byggnadsförvaltningen beslutat att tillsvidare inte hålla fysiska samrådsmöten under samrådstiden. Det kommer istället att hållas digitala samrådsmöten. Länk till dessa möten kommer att finnas på respektive projektsida när det är dags. Du kan också alltid kontakta ansvarig planarkitekt för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Solna växer. Synpunkter på förslaget lämnar du direkt under ärendet alternativt mejlar eller skickar dina synpunkter till adressen som du finner på projektsidan.

Planer på samråd

80 nya bostäder i Skytteholm

Planer på granskning

Inga planer på granskning just nu.

Hur tycker jag till om en plan?

Ange vilken plan på samråd eller granskning du vill yttra dig om, i formuläret som visas på denna sida. Om det inte finns några planer på samråd eller granskning just nu, visas inget formulär.

Vi behöver ditt namn och din adress för att kunna bedöma om du är sakägare. Ange din mejladress om du vill ha en kopia på ditt yttrande skickad till dig.

Tänk på att inskickade yttranden blir allmänna handlingar, som kan begäras ut av vem som helst. Det gäller oavsett om du skickar ditt yttrande via formulär, mejl eller vanlig post.Lämna dina synpunkter på förslaget till detaljplan
Personuppgifter
Personuppgifter


Kontakta oss

Senast uppdaterad