Illustration av bostäder
Frösunda
Fritid & rekreation
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Del av kv Tygeln, Tygeln 1 och Tygeln 3

Nya kontor vid Solna station

Skanska och Fabege ska bygga nya kontors­lokaler i kvarter Tygeln 1 och Tygeln 3 intill Målbron vid Solna station. De har tillsammans med Solna stad tagit fram ett förslag till hur kvarteret ska se ut.

Vad planeras?

Skanska AB och Fabege har tagit fram en idé till utveckling av sina respektive fastigheter Tygeln 1 och Tygeln 3. Förslaget innebär att tre nya kontorsbyggnader uppförs på fastigheterna om totalt 55 000 kvadratmeter. Det befintliga parkeringshuset inom Tygeln 3 kommer att stå kvar och befintligt garage och bilförsäljning inom Tygeln 1 rivs.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 19 februari 2018 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan. Byggnadsnämnden beslutade 23 maj 2018 i sin tur att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbete.

Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om planuppdrag.pdf 90 kB 2019-06-13 13.18
Underlag till beslut om planuppdrag.pdf 110 kB 2019-06-13 13.18
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

 • Startskede Februari 2018
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Astrid Fernström

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad