Illustration av bostäder
Bergshamra
Kommunal service, Bostäder, Företagslokaler
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Skogskarlen 3

Nya bostäder, kontors­lokal och förskola i Bergshamra

Magnolia Bergshamra Holding AB vill utveckla sin fastighet i Bergshamra till nya bostäder, kontors­lokaler och förskola. Idag används fastig­heten endast för kontors­lokaler.

Vad planeras?

Magnolia Bergshamra Holding AB har tillsammans med Solna stad tagit fram ett förslag som innebär att befintlig byggnad byggs på med en våning samt att ett eller flera nya bostadshus byggs på fastigheten. Bostäderna bedöms kunna inrymma cirka 200 lägenheter varav cirka 100 skall upplåtas som bostadsrätter för seniorboende. Utöver det planeras för kontorslokaler och eventuellt en förskola.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 19 februari 2018 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om planuppdrag.pdf 676 kB 2019-06-26 17.11
Underlag till beslut om planuppdrag.pdf 252 kB 2019-06-26 17.11
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

 • Startskede Februari 2018
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Astrid Fernström

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad