Illustration av bostäder
Kommunal service, Bostäder
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Nya bostäder i Turkosen

Signalisten har som ägare till fastigheten Turkosen 1 har tagit fram ett förslag för att utveckla fastigheten. Förslaget innebär att Turkosen 1 planläggs för cirka 70-80 nya bostäder i ny bebyggelse mot Huvudstagatan. I projektet ingår även en gruppbostad för LSS-boende.

Vad planeras?

Signalisten har som ägare till fastigheten Turkosen 1 har tagit fram ett förslag för att utveckla fastigheten. Förslaget innebär att Turkosen 1 planläggs för cirka 70-80 nya bostäder i ny bebyggelse mot Huvudstagatan. I projektet ingår även en gruppbostad för LSS-boende. Förslaget innebär att befintliga byggnader mot Huvudstagatan som idag inrymmer en vårdcentral och ett bad rivs. Vårdcentralen planeras att flyttas till andra lokaler inom kvarteret, badet är i stort behov av upprustning och kommer inte att ersättas inom kvarteret.

Beskrivning av plan­processen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Vad händer nu?


Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2020 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.
Byggnadsnämnden gav den 24 juni 2020 miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet.Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planuppdrag kv Turkosen.pdf Pdf, 79 kB. 79 kB 2020-08-28 12.02
Protokollsutdrag.pdf Pdf, 256 kB. 256 kB 2020-08-28 12.07

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad